Evenementen

Jaaragenda FFTK 2024

7-11-2023 Deadline aanmelden bij FFTK
Als de deelnemende scholen het wervingstraject hebben doorlopen, melden de deelnemers, begeleiders en vrijwilligers zich aan bij FFTK. Dit kan door het formulier in te vullen wat later zal worden gedeeld. 
8-11-2023FFTK-Meeting docenten en bestuur 
Op deze datum komen de docenten bijeen om de resultaten van de werving te bespreken en de definitieve aantallen deelnemers per school te bespreken. Locatie en tijd volgen.
8-11-2023 FFTK-Meeting vrijwilligers en bestuur
Op deze datum komen vrijwilligers en bestuur bijeen om o.a. de teamsamenstelling en taakverdeling te bespreken. Locatie en tijd volgen.
8-11-2023Kick-off FFTK 2024
Bij de kick-off starten we het jaar met de deelnemers (verplicht aanwezig), docenten, vrijwilligers en de sponsoren. Familie, vrienden en kennissen zijn van harte welkom. Het is belangrijk dat voor de kick-off alle deelnemers, docenten en vrijwilligers het inschrijfformulier van FFTK hebben ingevuld. Ook is het belangrijk dat iedereen aanwezig is bij de kick-off, onder andere omdat we hier de wielerkleding gaan passen.
31-1-2024FFTK-meeting (online)
Op deze datum komen docenten en vrijwilligers bijeen om de crowdfunding te bespreken (haalt iedereen het benodigde bedrag?) en overige zaken. 
1-3-2024Deadline ticketgeld 
Voor 1 maart moeten de deelnemers, docenten en vrijwilligers hun ticketgeld hebben ingezameld op de crowdfundingpagina of hebben gestort op de rekening van FFTK.  
13-3-2024FFTK-meeting (online)
Op deze datum komen de docenten en vrijwilligers bijeen om het te hebben over de trainingsdag op en eventueel overige zaken . 
24-3-2024Trainingsdag
De organisatie is bezig met het organiseren van een trainingsdag voor alle deelnemers en docenten van FFTK. Op deze dag vertrekken wij in de ochtend naar een mooie locatie om daar één dag de deelnemers te laten ervaren hoe het is om in de bergen te fietsen en om het materiaal te controleren. 
24-4-2024FFTK-meeting
Bij deze laatste FFTK-meeting komt het bestuur, de vrijwilligers en de docenten bijeen om de verschillende taken en rollen te bespreken. Ook wordt het weekprogramma voor Frankrijk doorgenomen. 
19 aprilBenefietavond  FFTK
DE grote benefietavond in Agora Theater Lelystad, wij willen graag dat dit een avond van ons allemaal wordt! Heb je ideeën voor de invulling? Geef het aan ons door. We gaan voor een onvergetelijke avond in het theater! 
29-5-2024Inleveren fiets en tent
De woensdag voor vertrek leveren docenten, deelnemers en vrijwilligers hun fiets, tent en slaapspullen (slaapzak & matras) in bij de vrachtwagens van FFTK. Dit gebeurt om 17:00 in Lelystad en 18:30 in Almere. Kijk voor de actuele tijden op www.fftk.nl. 
30-5-2024Vertrek opbouwploeg naar Frankrijk
Tijden en indeling worden op een later moment gecommuniceerd.
31-5-2024Vertrek Frankrijk 
Op vrijdag 31 mei vertrekt FFTK naar Frankrijk. Het vertrek is vanuit Almere en Lelystad. Deelnemers en gasten van de weekendbus hebben ook de mogelijkheid om in Lelystad op te stappen. De actuele vertrektijden worden op een later tijdstip gecommuniceerd en staan op www.fftk.nl 
8-6-2024Terugkomst Nederland 
Zaterdag ochtend 8 juni komen de deelnemers aan in Almere en Lelystad. De actuele aankomsttijden worden op een later tijdstip gecommuniceerd. 
17-6-2024Eindevaluatie
Bij terugkomst uit Frankrijk zal er met de docenten en vrijwilligers worden geëvalueerd over de week Frankrijk en het belopen jaartraject. De exacte tijd en locatie worden op een later moment gecommuniceerd.
24-6-2024Cheque overhandiging
Bij de cheque overhandiging sluiten we met de deelnemers (aanwezigheid verplicht), docenten, vrijwilligers en sponsoren het jaar af door het bedrag bekend te maken wat er is opgehaald voor Alpe d’HuZes.